Ateliéry

ZAN Pinkas

Během zimního semestru je zadána série postupných úloh (analýza místa, kompozice, prostor a konstrukce, první dům), z nichž poslední – První dům – je návrhem domu pro sebe. Úloha kombinuje práci s architektonickou kompozicí, proporcemi, lidským měřítkem, denním osvětlením a eurytmií v rámci jednoho zadání.
V letním semestru byl zadáním pavilon Národní galerie v Nádražní ulici v Praze-Smíchově. Stavební program je kombinací zadané části s následnou volnou úpravou každého studenta. Důraz výuky byl kladen na formulaci kontextu místa, použití logiky i inspirace, konceptu vlastní tvorby, pochopení práce s měřítkem stavby a použití základních konstrukčních pravidel. Na všech mezifázích projektů byly trénovány prezentační dovednosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková