Výstava ateliérových prací

Anotace

Hangár je z prekližky spojovaný pomocou dubových klinov, ide o úžasnú technológiu, ktorú použil Henri Deneux na katedrále v Remeši. Snažil som sa tak, aby to uniesol jeden chlap, prišlo mi vhodné, že pri práci v mínusových teplotách sa človek rád zahreje rumom alebo 5-kilovým kladivom. Škoda, že to nebude z rastlého dreva, jedľa patrí ku ľahším drevinám, ale predsa prekližka je ľahšia.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.