Závěrečné práce

Konverze a dostavba pivovaru v Sedlci u Kutné Hory

Bc. Vojtěch Listík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedná se o celkovou rehabilitaci areálu bývalého pivovaru, částečně demolovaného a situovaného v blízkosti Chrámu Nanebevzetí Panny Marie a kostnice v Sedleci u Kutné hory. V areálu je navržena novostavba restaurace, hotelu a vestibulu muzea, které je zřízeno ve sklepeních pivovaru. Stávající budovy pivovaru budou obnoveny tak aby jim byl co nejvíce navrácen původní charakter a bude v nich zřízeno kulturní centrum s víceúčelovým sálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.