Výstava ateliérových prací

O rajských zahradách a skateboardingu

Yevheniia Bykova

Anotace

Pražská tržnice jako uzavřený systém integrovaný do městské struktury. Juxtapozice typologií a uživatelů. Zahrady z impresionistických obrazů. Uvolněné mezilidské interakce a příznivé prostředí, kde spolu existují skejťáci a business lidi, umělci a řemeslníci, babičky a hipsteři. Skatehall v Pražské tržnici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch