Závěrečné práce

PALMOVKA - MĚSTSKÝ BLOK

Kostyuchenko Margarita

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku na křižovatce Palmovky v palmovském „pentagonu“. Městský blok je součásti velké urbanistické studie vypracované ateliérem UNIT. Cílem řešení a návrhu je propojení různých funkci bydlení, administrativa, občanská vybavenost, dopravní napojení včetně metra v jednom bloku a vytvoření jednotného architektonického projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.