S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům Duo

Dastan Mamatov

Anotace

Dům v sobě zahrnuje dvě funkce: občanskou a bytovou. Občanskou funkcí plní parter, který je věnován službám, jakožto jsou zravotní, vzdělávací, sociální, administrativní a gastro. Bytovou funkcí jsou dvoupodlažní byty o rozměrech 78 m2. Byty jsou sestaveny na sebe z jednotlivých krychlí o rozměrech 6 x 6,5 x 6 m. Byty tak vytváří čtyři pruhy vedle sebe mezi kterými pak vznikají vnitřní zahrady o jedno patro výš než parter.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.