Výstava ateliérových prací

Anotace

Dům v sobě zahrnuje dvě funkce: občanskou a bytovou. Občanskou funkcí plní parter, který je věnován službám, jakožto jsou zravotní, vzdělávací, sociální, administrativní a gastro. Bytovou funkcí jsou dvoupodlažní byty o rozměrech 78 m2. Byty jsou sestaveny na sebe z jednotlivých krychlí o rozměrech 6 x 6,5 x 6 m. Byty tak vytváří čtyři pruhy vedle sebe mezi kterými pak vznikají vnitřní zahrady o jedno patro výš než parter.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán