Výstava ateliérových prací

Památník obětem železné opony

Bc. Petr Matiasovits

Anotace

Symbolem památníku obětem železné opony je spojit to, co bylo ve 20. století násilně přetrháno. Jeho smyslem je překonání mentální hranice mezi minulostí a současností. Motivem je využití původní konstrukce, která vyvolávala svým účelem strach. Přidání druhého žebříku, který umožňuje dominantu překonat, nás přenáší přes pomyslnou hranici minulosti. Přelézání vyvolává sebeuvědomění a pomáhá navodit pocit smíření. Pro pochopení musíme něco udělat, abychom mohli svobodu nalézt. Odkaz na deskách připomíná vesnice, osady a samoty, které zanikly v zakázaném pásmu železné opony. Vytyčují okruh 10 km, jehož středem je zaniklá obec Oldřichov. Původní konstrukce je doplněna o prvky žebříku a desek, které jsou z hliníku, svařované a k původní konstrukci přišroubované.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov