Výstava ateliérových prací

3D vytištěná autobusová zastávka v Kladně

Monika Markauskaite

Anotace

Autobusová zastávka vyrobená 3D tiskem v Kladně je projektem přístřešku vytištěného z betonu. Vývoj tohoto designu dokazuje, že existuje nevyužitý potenciál pro rychlou výstavbu mnoha různých variant přístřešku pouhou změnou skriptu v softwaru. Přístřešek je v organické podobě, aby plně využil materiálu a vytvořil neobvyklý vzhled autobusové zastávky. Kromě toho se otevřenost přístřeší proměňuje od otevřeného prostoru se slunečním světlem až po zcela uzavřený prostor poskytující větší stín. Autobusová zastávka připomíná sochu - má nejen svou funkci, ale také vytváří zážitek vyvoláním emocionální reakce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten