Výstava ateliérových prací

Tržnice na Senovážném náměstí

Alex Máslo

Anotace

Hlavní vlastností náměstí je průchodnost, něco co je v přímém rozporu s postavením budovy, která by zamezovalo volnosti pohybu na náměstí. Proto jsem se rozhodl náměstí pouze zastřešit a přizpůsobit pro konání trhů. Jako hmotu, která by tento cíl splnila jsem se rozhodl pro sérii betonových deštníku, jejichž tvar je definován na základě jednak jejich statických nárocích, tak snahou o zajímavou dynamickou formu. Deštníky jsou z monolitického betonu skladají se rozšiřujícího sloupů na které navazuje betonová skořepina jejichž tvar je definován čtyřmi hyperbolickými paraboloidy. Tato formu vede k minimální zátěže na tah a dovolí relativně tenkou tloušťku betonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.