S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Tržnice na Senovážném náměstí

Alex Máslo

Anotace

Hlavní vlastností náměstí je průchodnost, něco co je v přímém rozporu s postavením budovy, která by zamezovalo volnosti pohybu na náměstí. Proto jsem se rozhodl náměstí pouze zastřešit a přizpůsobit pro konání trhů. Jako hmotu, která by tento cíl splnila jsem se rozhodl pro sérii betonových deštníku, jejichž tvar je definován na základě jednak jejich statických nárocích, tak snahou o zajímavou dynamickou formu. Deštníky jsou z monolitického betonu skladají se rozšiřujícího sloupů na které navazuje betonová skořepina jejichž tvar je definován čtyřmi hyperbolickými paraboloidy. Tato formu vede k minimální zátěže na tah a dovolí relativně tenkou tloušťku betonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.