Závěrečné práce

ŘÍČNÍ LÁZNĚ NYMBURK

Alexajová Marta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce je návrh riečnych kúpeľov pre mesto Nymburk a navrátenie tejto tradície na svoje pôvodné miesto. V minulosti sa pozemok využíval práve na tento účel. Nový navrhovaný celok riečnych kúpeľov ponúka okrem letného kúpania v rieke aj iné prevádzky fungujúce počas celého roka, ako je wellness a reštaurácia, umiestnené v navrhovanej budove.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.