Výstava ateliérových prací

Trojúhelník

Bc. Fedor Yurchenko

Anotace

Projekt Ledčice 2050 je rozvoj města Ledčice který leží na severu od prahy po dálnice d8. Je multifunkční-výukové město s autonomní dopravou. Situováno ve současném lomu, kde část zeminy bylo využito na obklopeni města kopcem, který braní šíření hluku od dálnice. Pres lom prochází podzemní vodní tok, který jsem využil pro založeni jezera. Jezero je hlavni dominantní prvek města, spolu s budovami tvoří trojúhelníkový půdorys. Město má dvě řady velkých bloku. Mezi bloku zvolen hlavni obchodní bulvár, který je centrem společenského života. Především tady je obchodní, kancelářské prostory, sociální a přechodové bydlení. Vnitroblok slouží pro sport, rekreace a kulturu obyvatel. Doprava ve městě je autonomní, Přistup přes transportní hub, zajišťuje parking a služby autonomních vozidel

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa