Výstava ateliérových prací

Konverze statku č. 11 Jarošov

Jiří Šebek

Anotace

Studie se zabývá areálem stávajícího statku. V návrhu je využit celý půllán, který se mění ze stávajícího pole na jabloňový sad s nově postaveným penzionem přímo v něm. Stávající objekt statku je měněn z rekreačního objektu na výrobnu cideru se zázemím a restaurací. Cílem studie je dát nový způsob využití dnes již zastaralému objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa