Výstava ateliérových prací

Vstupný priestor filharmónie

Eva Laceková

Anotace

Riešenými priestormi vybraného objektu filharmónie sú vstupný priestor, recepcia a šatne. Cieľom návrhu bolo ponechať geometriu jednotlivých prvkov v interiéry v odtieňoch bielej a pozornosť upriamiť na podlahu s výraznejším čierno-bielym pruhovaným vzorom, ktorý dominuje priestoru. Interiér disponuje svetlými tónmi farieb a rôznorodou intenzitou osvetlenia odpovedajúcou ich funkciám

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka