Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Rehabilitace zámku v Sedlici u Blatné

Bc. Michal Profant

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh nového využití části areálu bývalého statku v Sedlici, s důrazem na obnovu historicky cenného objektu bývalého panského sídla. Součástí práce je návrh citlivé novostavby a revitalizace přilehlých pozemků. Návrh má za úkol poučeně pracovat s historickou stavbou a územím, dále oživit v současnosti neudržované prostředí a posílit vztah s městem a krajinou. Druhou částí je prohloubení současného stavebněhistorického poznání o nové nálezy a jejich interpretace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.