Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Bc. Filip Hutera

Anotace

Potřeba definovat vlastní prostor a znalost jeho hranic, je pro každého z nás fundamentální. Dodává nám jistoty, je jedním ze základních kamenů pro člověka. Rovněž potřeba společenství a sounáležitosti, jež jsou esencí města. Koherencí těchto dvou polarit se zabývá a klade otázky diplomová práce nazvaná „hledání zahradního města”. Práce má ambici navrhnout srozumitelnou a adekvátní strukturu bydlení, odpovídající kontextu na rozhraní širšího města Prahy, začínající periferie a bydlení v zeleni. Bydlení fungující jako alternativa k stěhování za město, fenoménu urban sprawlu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.