Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Filip Hutera

Filip Hutera: Bydlení Podbělohorská

Anotace

Potřeba definovat vlastní prostor a znalost jeho hranic, je pro každého z nás fundamentální. Dodává nám jistoty, je jedním ze základních kamenů pro člověka. Rovněž potřeba společenství a sounáležitosti, jež jsou esencí města. Koherencí těchto dvou polarit se zabývá a klade otázky diplomová práce nazvaná „hledání zahradního města”. Práce má ambici navrhnout srozumitelnou a adekvátní strukturu bydlení, odpovídající kontextu na rozhraní širšího města Prahy, začínající periferie a bydlení v zeleni. Bydlení fungující jako alternativa k stěhování za město, fenoménu urban sprawlu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský