Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Katolická teologická fakulta UK

Čech Jan

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Objekt se nachází na území zahrad benediktinského kláštera Na Slovanech na Novém Městě. Projekt reaguje na povahu jeho bezprostředního okolí a jeho historickou hodnotu. Budova fakulty má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží, díky čemuž je poskytnut dostatečný prostor pro vědeckou činnost a rozvoj fakulty a jednotlivých kateder. Ve vstupním podlaží se nachází prostory knihovny a velké posluchárny, které jsou koncipované jako dominanty budovy a zároveň prostory k setkánvání studentů a pedagogů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.