Výstava ateliérových prací

NOVÁ BUDOVA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Bc. Vojtěch Klapač

Anotace

Tématem práce je projekt nové budovy Parlamentu České republiky s umístěním v Praze v Letenských sadech na hraně nad Vltavou, a navazuje tak na úvahy o využití návrší z dob počátků demokracie v Čechách. Návrh vychází ze současné tradice demokratického dvoukomorového zákonodárného sboru složeného z Poslanecké sněmovny a Senátu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.