Výstava ateliérových prací

Zátěžový oděv

MgA. Anna Šebíková

Anotace

Motivací projektu zpracovávat téma úzkostných poruch a panických záchvatů s vazbou na společenské prostředí (konkrétně prostředí univerzit) je celkový nárůst počtu mladých lidí trpících úzkostnými poruchami a stále přítomná stigmatizace duševních poruch přetrvávající z minulosti, která vytváří mezeru na trhu s pomůckami pro duševní poruchy takového typu, které by splňovaly svoji funkci a zároveň by vyhovovaly požadavkům diskrétnosti vybraného společenského prostředí. Dalším aspektem souvisejícím s výběrem cílové skupiny - tedy i prostředí - je vyšší zastoupení těchto poruch u univerzitních studentů - dvakrát častější u žen než u mužů. Výsledný produkt je určen pro ženy ve věku 18-24, studentky, které trpí úzkostnými poruchami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel