Závěrečné práce

Hospital Gate

BcA. Ondřej Rakušan

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hospital gate je orientační systém pro zdravotnická začízení. Důraz je kladen na přizpůsobení pro pacienty se sníženou schopností orientace z důvodu postižení či věku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.