Výstava ateliérových prací

Disky pro Chevrolet Camaro

BcA. Anna Šebíková

Anotace

Disky navržené pro Chevrolet Camaro respektují pro tento model tradiční výraz pěticípého uspořádání k obvodu rozšiřujících se paprsků. Nové disky se ovšem z jiných pohledů, než je pohled přímý, stávají prostorovou kompozicí deseti paprsků, jejichž plochy při otáčení kol rozehrávají hru stínu a světla, což umocňuje dynamiku vozidla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.