Výstava ateliérových prací

Disky pro Chevrolet Camaro

Anna Šebíková

Anotace

Disky navržené pro Chevrolet Camaro respektují pro tento model tradiční výraz pěticípého uspořádání k obvodu rozšiřujících se paprsků. Nové disky se ovšem z jiných pohledů, než je pohled přímý, stávají prostorovou kompozicí deseti paprsků, jejichž plochy při otáčení kol rozehrávají hru stínu a světla, což umocňuje dynamiku vozidla.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš