Závěrečné práce

Domy u řeky, Holešovice

Bc. Lucie Hlavsová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bydlení v průtočné zóně Vltavy? Dům jako protipovodňová stěna chránící sám sebe i město před povodní. Struktura zástavby navazující na Holešovice a zároveň otevřená k řece. Podpoření divoké řiční krajiny ve městě. Pobytové terasy vznikající mezi jednotlivými domy. Z velké části předpokládám vznik komunit budoucích obyvatel, považujících své bydlení u řeky za součást svého image. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.