Ateliér designu VI

Předmět Ateliér designu VI formou ateliérové výuky navazuje na Ateliér designu IV a Ateliér designu V s tím, že stejnou formou výuky, tedy ateliérovým semestrálním projektem, rozvíjí schopnost studentů samostatně tvořit na téma dané vedoucím ateliéru. Oproti předchozím ateliérům je Ateliér designu VI specifický tím, že téma designu výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru záměrně svazuje s konkrétním prostředím reálného interiéru nebo reálného veřejného prostoru či prostředí města a krajiny tak, aby byl student nucen svůj návrh zakomponovat do kontextu tohoto prostředí. Návrh samozřejmě musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů v souvislosti s daným prostředím. Konkrétní téma studenti zpracovávají po dobu celého semestru, čímž výsledek jejich práce získává opět podobu ateliérového semestrálního projektu, který je na konci semestru veřejně prezentován v rámci Fakulty architektury a je hodnocen klasifikovaným zápočtem. 

Související předměty

550AT1D Ateliér designu I
550AT2D Ateliér designu II
550AT3 Ateliér designu III
550AT4D Ateliér designu IV
550AD5 Ateliér designu V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.