Ateliér designu VI

Předmět ateliér designu VI formou ateliérové výuky navazuje na ateliér designu IV a ateliér designu V s tím, že stejnou formou výuky, tedy ateliérovým semestrálním projektem, rozvíjí schopnost studentů samostatně tvořit na téma dané vedoucím ateliéru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková