Výstava ateliérových prací

Parlamentní knihovna Jaroslava Kubery

Lucie Bartoňová

Anotace

Práce se zabývá návrhem nové budovy Parlamentní knihovny, jejíž současné prostory jsou nedostačující. Nová budova je navržena v západní části Letenských sadů v Praze, obklopena parkem. Budova má 4 nadzemní podlaží, podzemní garáže a podzemní uložení fondů. Největší část plochy zaujímá volný výběr, studovny a čítárny návštěvníků a knihovnické zázemí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký