Výstava ateliérových prací

Nová budova ZUŠ Horní Počernice

David Pitrman

Anotace

Předmětem práce je návrh nové budovy Základní umělecké školy Ratibořická v Horních Počernicích, která by do budoucna mohla nahradit kapacitně a provozně nedostačující současný objekt. Návrh se snaží reflektovat reálný stavební program a vytvořit tak vhodnější prostředí pro vzdělávání nové generace umělců.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký