Závěrečné práce

Polyfunkční soubor s poliklinikou, Karlín

Bc. Věra Horáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší zástavbu brownfieldu mezi ulicemi Pernerova, Korybutova a úpatím Vítkova. V současné době je pozemek provizorně oplocen a část funguje jako parkoviště. Cílem projektu je vhodným způsobem doplnit blokový charakter Karlína, tak aby byla zachována osa, kterou tvoří ulice Urxova, Lyčkovo náměstí, budova základní školy a ulice Korybutova, a zároveň vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele  bytového domu a pacienty zdravotnického zařízení. Návrh řeší objekt  polikliniky a bytového domu s doplňkovými funkcemi v parteru a objekt parkovacího domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.