Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Bc. Dominik Vácha

Anotace

Zahradní město jako architektonický typ, jako aktuální téma k revizi. Krajina, sad, domy, zahrada, země, vzduch, slunce, hustota, vzdálenost, sdílení, intimita, standard, pohodlí, dostupnost, udržitelnost... Diplomová práce hledá míru a poměr mezi atributy, nastiňuje možné řešení souboru staveb v „zahradním městě“ na parcele v širším centru Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.