Výstava ateliérových prací

Botanicus Třeboň

Bc. Veronika Frčková

Anotace

Koncept komplexu Botanického ústavu spočívá v rozdělení areálu na tři části - veřejnou, návštěvnickou a výzkumnou. Záměrem bylo navázat areál na stávající veřejný prostor, spojit návštěvnickou a výzkumnou část areálu a upřednostnit expozici biotopů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka