S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ze života FA

Olověný Dušan 2019

Spolek posluchačů architektury vyhlásil po dvacáté šesté nejlepší architektonické a designérské projekty z Fakulty architektury ČVUT za uplynulý rok. Letošní galavečer se odehrál 21. března na půdě CAMPu pražského Institutu plánování a rozvoje. Odborné poroty tradičně vyhlásily nejlepší projekt a nejlepší ateliér v kategoriích Architektura a Design.

Vítězným projektem v kategorii Design se stalo ramínko Kiton od Víta Bednáře z ateliéru Jaroš-Bednář. Porota především ocenila, jak elegantně a jednoduše zároveň se autor chopil tak běžného až nezbytného designérského zadání. Vítězným ateliérem se poprvé stal ateliér Streit-Polák, kde se studenti zaměřili na tvorbu porcelánových objímek a svítidel. Porota ocenila zejména sofistikovaná a zároveň jednoduchá řešení, stejně jako kvalitní řemeslné provedení prototypů.


V kategorii Architektura se vítězným projektem stalo Komunitní centrum pod Nuselským mostem od Kristýny Vyslychové. Podle slov poroty šlo o vzácnou shodu, kdy se všichni konsensuálně sešli u jednoho projektu a pro jeho vazby na okolí i samotnou společenskou náplň byli jednoznačně přesvědčeni o jeho vítězství.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.