Závěrečné práce

Bytový dům, Humpolec

Beneš Vojtěch

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je sekce polyfunkčního domu, jejímž obsahem je pouze bytový dům s garážemi. Zabývám se domem jako matricí pro vyplnění bytovou skladbou. Používám bytovou typologii vhodnou k univerzálnímu kombinování a bytovým jednotkám v daném rámci dávám silnou prostorovou tvárnost včetně možných dispozičních úprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.