Výstava ateliérových prací

Kostel Všech Svatých Stvolínky

Eliška Zatloukalová

Anotace

Mnohokrát přestavovaný původně gotický kostel čelil po druhé světové válce opuštění a zanedbání, podobně jako celá oblast českolipska a pohraničí. Ještě v devadesátých letech byly zbytky interiérového vybavení vyrabovány, proto se dodnes dochoval jen pustý interiér a zanedbaný zevnějšek. Ve své ateliérové práci navrhuji rehabilitaci kostela jako místa opětovného hledání kořenů a identity, ale také místa budoucího setkávání a kulturního života.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa