Výstava ateliérových prací

Mirror House

Eva Zavalska

Anotace

Projekt Mirror House je vila pro starostu. Projekt odráží celou Prahu díky svému vyvýšeni a nabízí nejen nádherné výhledy jeho obyvatelům, ale i pozorovateli, který je někde dole na chodníku a vidí objekt z dálky. Běžný pozorovatel někde dole na chodníku při pohledu nahoru vidí odraz oblohy a cele Prahy. Myšlenkou projektu bylo zrcadlo. Zrcadlo je odrazem lidské duše, u domu tím slouží fasáda.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa