Výstava ateliérových prací

Hospodářský dvůr Stvolínky

Tereza Stejskalová

Anotace

Areál hospodářského dvora se nachází přímo vedle zámku v severočeské obci Stvolínky. Z původního dvora se zde dodnes dochovala pouze jedna budova, ve které se dnes nachází stáje pro koně. Z ostatních zbyly pouze půdorysné stopy, které jsem se rozhodla v návrhu respektovat. Nový dvůr je rozdělený na dvě části - hospodářskou a společenskou. V hospodářské části se nachází 3 budovy - stáje pro 16 koní, zázemí pro zaměstnance a seník se stodolou k uskladnění zemědělských strojů a dílnou pro jejich opravu. Ve druhé části se nachází dvě budovy. Na severní straně je umístěno školící centrum například pro děti na škole v přírodě a na jižní je restaurace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa