Závěrečné práce

Scéna veřejného prostoru

BcA. Veronika Kastlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce si kladla za cíl nalezení architektonických a urbanistických postupů při návrhu městské scény v prostředí problematických stavů veřejných prostorů měst. Přináší pohled na urbanistickou tvorbu skrze tvorbu divadelní. Ve zkratce popisuje historické souvislosti divadla a urbanismu, analyzuje jejich současný stav a především definuje jejich rozdílné a styčné plochy. Na základě těchto výsledků dochází k závěru, že ačkoliv scéna veřejného prostoru nemůže být ve své podstatě scénou divadelní, neboť zde neexistuje vědomá přítomnost vztahu herec-divák, může (a měla by) využívat prvků divadelní tvorby především pro podpoření své efemérní složky, neboť, jak práce taktéž dokazuje, je to složka pro veřejný prostor a jeho scénu stěžejní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.