Výstava ateliérových prací

Revitalizace náměstí v Kladrubech

Eliška Pavelčíková

Anotace

Tato práce je projektovou dokumentací návrhu revitalizace náměstí v Kladrubech. Jde o dokumentaci pro stavební povolení. Podkladem byla vlastní studie náměstí z minulého semestru. Studie řeší prostor centrálního náměstí v Kladrubech a jeho bezprostřední okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová