Ateliér VI

Krajinářský realizační projekt

Cíle

Ateliér seznámí posluchače s problematikou provádění dokumentace staveb krajinářské architektury. Realizační projekt bude zpracován na projekt, jehož návrh byl úspěšně dokončen v jednom z povinných anebo volitelných ateliérů. Realizační projekt nelze zpracovat na téma zabývající se krajinou velkého měřítka nebo čistě vegetačními úpravami. Rozsah bude určen vedoucím ateliéru podle parametrů závazných pro Ústav krajinářské architektury a bude odpovídat svým rozsahem dokumentaci nutné pro stavební řízení s tím, že bude rovněž obsahovat tabulky výměr a cen základních komponentů návrhů.

Součástí závěrečného portfolia bude nejen technická zpráva, ale i zápisy z konzultací se specialisty (statika, hydraulika, doprava, osvětlení, arboristika atp.) Plán údržby např. ve formě manuálu, případně návrh etapizace prací bude rovněž připojen.

Ateliér seznámí posluchače s problematikou konstrukčního projektu. Na podkladě vlastního návrhu vypracovaného v rámci předchozích ateliérů zpracovávají studenti konstrukční projekt v úrovni dokumentace pro provedení stavby.

Způsob zadání

Vedoucí ateliérového projektu, který je podkladem pro realizační projekt, stanoví ve spolupráci s odbornými konzultanty rozsah projektu.

Požadované výsledky

Projekt splňující zadání, všechny jeho jednotlivé přílohy včetně textových částí dokumentace.

Kritéria hodnocení

  • způsob práce během semestru – argumentace – zacházení s úlohou
  • účast na konzultacích
  • získané znalosti / dovednosti
  • realizovaný výsledek – užití materiálů / konstrukce / progresivnost řešení
  • udržitelnost
  • úplnost a jasnost dokumentace
  • prezentace (grafická úroveň)

520AT6 Ateliér VI si mohou studenti programu KA zapisovat v ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.