Výstava ateliérových prací

Realizační projekt - náměstí Republiky Kladruby

Natálie Kolihová

Anotace

Realizační projekt zpracovává projektovou dokumentaci k rehabilitaci náměstí Republiky v Kladrubech u Stříbra. Studie byla zpracovávána v letním semestru 2019/2020. V návrhu se kladl důraz na reprezentativnost místa s dominantou kostela sv. Jakuba. Konceptem byl volný otevřený prostor pro konání různých akcí a sjednocení celého prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová