Výstava ateliérových prací

Anotace

Když mi byl zadán úkol „Lockdown mi otevírá prostor“, tak má první myšlenka byla, že lockdown vlastně zásadním způsobem neovlivnil můj dosavadní život. A má druhá myšlenka byla, že se vlastně nemusí nic měnit a můžu se zaobírat tím, co pořád dělám. Proto jsem tedy začal přemýšlet, jak propojit malbu, čtení knih a hraní počítačových her a došel jsem k závěru, že nejlepší způsob, jakým to všechno propojit je „klubovna“. Někde v přírodě. S velkým oknem spojující uživatele s vnějším světem. Propojení ateliéru, čítárny a hrací místnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.