Výstava ateliérových prací

Nemocnice budoucnosti Praha-Letňany

Michal Pietor

Anotace

Projekt demonstruje problematiku navrhování zdravotnických staveb, které mají empiricky ověřené a předepsané závaznosti. Tvarosloví nemocnice a její morfologie vznikla z funkční optimalizace. Snaží se zajistit efektivní chod nemocnice pomocí elipticky-radiálního systému infrastruktury. Zároveň respektuje soukromí pacientů, které je zajištěné dělícími panelmi lůžkových částí, tvořící parametrickou fasádu vygenerovanou na základě vodní hladiny, nakolik voda je kolíska života stejně jako nemocnice. Fluidní tvar fasády způsobuje splývavý efekt dopomáhající k optickému schování teras pro jednotlivé pokoje. Dostatek zeleného exteriéru nemocnice v podobě parkové kultury je připomínkou, že nemocnice není místo smrti, ale právě života, který se tu má chránit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha