S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Michal Juha

VEDOUCÍ ATELIÉRU JUHA

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, specializovaný na zdravotnické stavby (koncepce, posuzování, oceňování, navrhování, projektování nemocnic nebo jejich částí). Od roku 1990 vede spolu s Ing. arch. J. Topinkou architektonický ateliér DOMY s.r.o.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.