Lidé

Ing. arch. Michal Juha

vedoucí ateliéru Juha–Tuček a garant předmětu Nauka o stavbách VI

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, specializovaný na zdravotnické stavby (koncepce, posuzování, oceňování, navrhování, projektování nemocnic nebo jejich částí). Od roku 1990 vede spolu s Ing. arch. J. Topinkou architektonický ateliér DOMY s.r.o. www.domyarchitects.com

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout