Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Michal Juha

VEDOUCÍ ATELIÉRU JUHA a garant předmětu Nauka o stavbách VI

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, specializovaný na zdravotnické stavby (koncepce, posuzování, oceňování, navrhování, projektování nemocnic nebo jejich částí). Od roku 1990 vede spolu s Ing. arch. J. Topinkou architektonický ateliér DOMY s.r.o.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout