Výstava ateliérových prací

NEMOCNICE LETŇANY

Bc. Katarína Paľuchová

Anotace

Navrhovaný objekt nemocnice se nachází v pražských Letňanech. Nemocnice reaguje na plánovanou výstavbu v lokalitě. Objekt „kobercového“ typu s atrii ve své přední části formuje veřejný prostor a vytváří tak orientační bod nové lokality. Stavba počítá s obnovitelností a rozvojem, navrhovanou kapacitu nemocnice 1200 lůžek je v budoucnu možné zvýšit rozšířením nemocnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha