Výstava ateliérových prací

Hasičská zbrojnice - Libeř

Agáta Kočířová

Anotace

Návrh hasičské zbrojnice a technických služeb obce Libeř je přizpůsoben svým tvarem tamní vesnické zástavbě a zvoleným materiálem odkazuje na původní hasičárnu v centru obce. Rovněž je v budovách obsažena myšlenka otevřenosti, která se v obci často vyskytuje. Tento soubor staveb má být místem převážně pracovním, avšak svým umístěním velmi příjemným.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel