Ateliéry

Ateliér Stempel–Beneš

Počátečním impulsem pro dobrý „návrh“ nemůže být nikdy pouze schematické kopírování jakýchkoli existujících řešení. Vždy je nezbytné mít v sobě určitou komplexní představu o celku, k jejímuž vyjádření na počátku postačí jednoduchá skica, soubor obrázků, fotografií, ten správný kámen na správném papíře... Důležitý je pocit, náhled celku v jeho až příliš komplikované složitosti. K domu dospějeme postupnými kroky analytického hledání a racionálního zdůvodňování.

Více

Za členy „pedagogického týmu“ považujeme i Jiřího Mráze a Jana Žemličku. Je důležité, aby se architekt dokázal obklopovat špičkovými odborníky veškerých možných profesí: je to dobré pro realizaci dobrého domu – a pro ztělesnění v počátcích třeba šílené hypotetické vize je to absolutně nepostradatelné.

Neexistuje mustr nebo styl, který by byl klíčem k úspěchu. Nejvíc nás těší, když si student (sám nebo s naší pomocí) najde vlastní přístup a z práce má radost. Snažíme se v studentech objevit a respektovat to, co je pro každého z nich specifické a co stojí za to dále kultivovat.

Martin Houska, radnice pro Prahu 5, vizualizace, pohled na radnici z městského bulváru
Ondřej Čáp, loutkové divadlo – vizualizace hlavního průčelí z ulice
Ondřej Čáp, loutkové divadlo – vizualizace z vnitrobloku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel