Výstava ateliérových prací

Litionový radiátor Edudant

Ondřej Pechal

Anotace

Edudant je litinový radiátor určený do klasických městských obytných činžovních či vilových objektů. Navazuje na tradici, jeho tvarosloví je však jednoduché a nadčasové. Reaguje na podstatu radiátoru a podporuje jeho přirozenou artikulaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek