Výstava ateliérových prací

Litionový radiátor Edudant

BcA. Ondřej Pechal

Anotace

Edudant je litinový radiátor určený do klasických městských obytných činžovních či vilových objektů. Navazuje na tradici, jeho tvarosloví je však jednoduché a nadčasové. Reaguje na podstatu radiátoru a podporuje jeho přirozenou artikulaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.