Výstava ateliérových prací

Policový systém Francimór

BcA. Ondřej Pechal

Anotace

Francimór je policový systém, který k sestavení nevyžaduje žádně nářadí a dá se snadno adaptovat pro potřeby konkrétního uživatele. Využívá standardní materiály nestandardním způsobem a vyzvihuje technologickou stránku projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.