Výstava ateliérových prací

Pavilon relaxace a meditace Baba

Vojtěch Henc

Anotace

Místo stavby je louka u zříceniny Baba s výhledy na celou Prahu. Pavilon využívá jihovýchodních až severozápadních výhledů především na historickou část Prahy. Tyto výhledy podporují funkci stavby, a tedy napomáhají k relaxaci a uvolnění. Jeho prostory jsou rozmanité na způsob využití. V pavilonu se nacházejí místnosti prosvětlené a prostorné, skromnější a menší, místnosti s obrovskými výhledy do okolí, a také místnosti s výhledy na nebe. Ze střechy lze pohlédnout do širokého okolí, jelikož pavilon přesahuje výšku lesa za ním.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.