Výstava ateliérových prací

Hortus Botanicus Třeboň

Matěj Dědek

Anotace

Hortus Botanicus je pomyslně rozdělen na tři hlavní části, a to vědeckou, expoziční a návštěvnickou. Areál je založen na pravidelném rastru. Obsahuje dva čtverce různých měřítek vyhovující různým potřebám: expoziční část, veřejná část zastupující grid blíže měřítku člověka. A nakonec výzkumná část poskytující svým větším rastrem dostatečný prostor pro zkoumání. Strukturistický, síťový kostičkový přístup živě vyjadřuje rozmanitost, ale zaroveň pořádek. Dominantou celého pozemku je hlavní vědecká budova, která má za cíl sjednotit jednotlivé provozy, které jsou v současné době roztříštěny po celém areálu a ani vědci vlastně neví kde co je.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka