Závěrečné práce

Soudobá ulice - třída Milady Horákové v Praze

Bc. Tereza Soubustová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce jsou úpravy třídy Milady Horákové a přílehlých území v návaznosti na plánované projekty výstavby rychlodráhy a zástavby území Bubny.Cílem práce je navržení vize pro významnou městskou třídu. Třída Milady Horákové je jednou z nejstarších cest v Praze, je pokračováním významné příjezdové cesty do města, Břevnovské radiály a je take součástí tzv. Severního diametru, tedy jedné ze dvou hlavních tříd hlavního města. Jedná se o významné území v těsném sousedství historického jádra, které by charakterem veřejného prostoru mělo odpovídat pozici uvnitř města. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.