Výstava ateliérových prací

Foyer a kavárna kulturního domu v Přibyslavi

Ing. arch. Linda Kozlová

Anotace

Kulturní dům v Přibyslavi se nachází naproti přibyslavskému zámku. Jeho výstavba započala v roce 1961 a dokončen byl o 8 let později. Návrh se zabývá prostory foyer, šatny a kavárny. Největším stavebním zásahem v projektu je nahrazení stávajícího schodiště novým točitým schodištěm v zadní části foyer. Návrh interiérového řešení vstupního prostoru zachovává původní dobové prvky - podlahu, obložení sloupů, sgrafito. Tyto prvky jsou decentně doplněny o prvky nové. Prostor kavárny je navržen moderně avšak s ohledem reprezentativní dobový foyer.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka