Výstava ateliérových prací

Mainpoint Palmovka

Andrea Krajčovičová

Anotace

Objekt je umiestnený na križovatke ulíc U Rustonky a Voctářova napájanej z novej mestskej štvrte Rohanský ostrov. Stojí na okraji novovzniknutého parku Palmovka a spolu so susediacou parcelou tvorí vstup do celého územia Palmovky z južnej strany. Samotný objekt bol navrhnutý ako hlavný orientačný a sústreďujúci bod územia. Táto funkcia bola podporená výškou budovy. Poloha budovy vytvára spájajúci charakter, ktorý som chcela preniesť aj do interiéru budovy a jej samotnej prevádzky. Vstupné podlažie funguje ako verejné námestie, kde sa ľudia môžu stretávať, sadnúť si na kávu či na rýchle občerstvenie. Stredná časť budovy slúži ako coworkingové centrum, ktoré priamo komunikuje so vstupným podlažím, ale zároveň funguje ako samostatný organizmus. Zvyšné poschodia slúžia pre administratívu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho