Výstava ateliérových prací

Botanicus Třeboň

Kristýna Šedivá

Anotace

Tento projekt se zabývá návrhem botanické zahrady v Třeboni s vědeckou části Botanického ústavu. Spojení akademické půdy s veřejnou zahradou na jednom pozemku. Lokalita v Třeboni dala vzniku konceptu založených na třeboňských výpustí rybníku. Tři hlavní složky rákos, hladina vody a výpustě, byly vkomponovány do celého komplexu botanické zahrady. Komplex se skládá ze šesti nově navržených budov a sedmé původní s historickou fasádou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka